Nieuws

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17
02/03/2011  -  Wie wordt de man van Ella?
MERCHTEM - Het schepencollege van Merchtem gaat voor collega Ella De Neve (trouwens de enige vrouw in het college) op zoek naar een echtgenoot. Toen Ella De Neve onlangs haar verjaardag vierde vroegen haar collega's wat ze haar moesten wensen. "Een echtgenoot," was het antwoord, "want ik kan blijkbaar moeilijk de ware Jacob vinden". En dus gaan burgemeester Eddie De Block (LVB) en haar collega's schepenen voor haar op zoek. Tot einde maart kunnen kandidaten zich aanmelden bij de burgemeester. Op de eerste zaterdag van kermis (20 augustus) volgt de finale met de vijf geslecteerde kandidaten. Ella De Neve (30) is commercieel medewerker van het familiebedrijf Immo Structura. Als Jong VLD'er werd ze ook politiek actief. Sinds 2006 zetelt ze als schepen van jeugd, senioren, welzijn, ontwikkelingssamenwerking, andersvaliden en sociale zaken in Merchtem. Zij is voorzitster van vrouwenvereniging ViaVia en organiseert samen met een vriendin geregeld singles party's. Maar de ware heeft ze zelf nog niet gevonden. Aan welke vereisten moet die ware Jacob dan wel voldoen? Hij moet ongehuwd en kinderloos zijn, tussen 25 en 50, sportief, geen bierbuik hebben, goed kunnen koken en Ella steunen in haar politieke ambities. Andere politieke ideeën dan de hare zijn geen probleem. Enkel ernstige kandidaturen worden aanvaard. Wil je in aanmerking komen dan moet je jezelf voorstellen in een handgeschreven brief mét foto. Die brief verstuur je naar ‘Burgemeester Eddie De Block, Gemeentehuis, Nieuwsstraat 1, 1785 Merchtem'. Uiteraard hoef je niet per sé Merchtemnaar te zijn om in aanmerking te komen. Het schepencollege en gemeenteraadsvoorzitter Mario Vandevelde selecteren uit de kandidaten vijf ‘finalisten' die het op 20 augustus, de eerste zaterdag van kermis, tegen elkaar opnemen.
28/02/2011  -  ontwerpwedstrijd affiche alcoholgebruik op fuiven
Vanaf vandaag kan iedere jongere tussen de 16 en 26 jaar een ontwerp (max 3) om het alcoholverbod bij jongeren tot -16 en het sterke drankverbod bij -18 jarigen te promoten, indienen bij onze jeugddienst. De wedstrijd loopt tem 1 juni 2011. De jeugdraad en de jeugddienst jureren anoniem over het beste ontwerp. De beste 3 ontvangen een waardebon van 100 euro, te gebruiken bij Merchtemse handelaars. Het volledige reglement staat weldra online op www.merchtem.be of meer info kan je vrkrijgen bij onze jeugddienst.
28/02/2011  -  ontwerpwedstrijd infoborden speelpleinen
Als schepen van jeugd vind ik het belangrijk om de jeugd te betrekken bij het beleid en de uitwerking van het beleid. Ook naar aanleiding van het verhoogd vandalisme komt deze ontwerpwedstrijd meer dan van pas. Elke jongere die ten hoogste 15 jaar is, mag deelnemen aan de wedstrijd en voor elke categorie 1 prijs indien. De categorieën zijn: geen voertuigen - geen hondentoilet - stil na 22u - afval id vuilnisbak en achtergrond. De kindergemeenteraad en de jeugddienst kiezen uit elke categorie het leukste, origineelste ontwerp. De winnaars winnen elk een waardebon van 60 euro, te grbuiken bij de Merchtemse handelaars. Meer info bij Tom van de jeugddienst.
27/02/2011  -  Benefietfuif 4 A&me;
Familie, vrienden, collega's (oa de leerkrachten van de basisschool Ten Bos) slaan de handen in elkaar en organiseren op 26/2 een benefietfuif voor Annemie in de Tuinbouwschool te Peizegem. Annemie, vrouw van meester Bart en mama van hun 2jaig kindje kreeg op een dag een hersenbloeding. Na veel moed en ondersteuning gaat het beter met haar! Kom een pintje drinken op de benefietfuif om op die manier een hart onder de riem te steken.
26/02/2011  -  Minister voor Jeugd bespaart op gemeentelijke subsidies voor jeugdbeleidsplan
Jaarlijks ontvangen de gemeentebesturen, in het kader van het jeugdbeleidsplan, subsidies van de Vlaamse Overheid. Eerst wordt er een voorschot van 90% betaald. Na het indienen van de verantwoordingsnota volgt dan de resterende 10%. Niet zo voor 2010 want Pascal Smet, Vlaams minister voor Jeugd, heeft beslist de 10% subsidies niet uit te betalen. Met het inhouden van de subsidies worden de gemeentebesturen op een slinkse wijze voor voldongen feiten geplaatst en draaien de gemeentebesturen weeral op voor de besparingen van de Vlaamse regering. Waarom de besparingsmaatregel van de minister een foute beslissing is: * 10% binnen het gemeentelijke budget Jeugd betekent een flinke smak geld en is verhoudingsgewijs een pijnlijke besparing; * Met het inhouden van de saldi worden de gemeentebesturen op een slinkse wijze voor voldongen feiten geplaatst. Op het moment van de aankondiging van de maatregel hebben de gemeenten hun uitgaven in het kader van het Jeugdbeleidsplan quasi volledig gerealiseerd. Uitgaven die op basis zijn gebeurd van een budget waar de Vlaamse subsidies aan 100% zijn meegerekend; * Het is niet de eerste keer dat er op de kap van de gemeentebesturen wordt bespaard. Minister Anciaux schrapte de saldi in 2004 en vorig jaar bespaarde minister Smet ook al op de saldi; * De beslissing van de minister ondergraaft het pleidooi van jeugdconsulenten, schepenen voor jeugd en jeugdraden binnen hun gemeente om bij besparingen de middelen voor lokaal jeugdbeleid maximaal te ontzien (want grotendeels verzekerd door Vlaamse trekkingsrechten); * De Verenging Vlaamse Jeugddiensten en –consulenten (VVJ) en de Vlaamse Jeugdraad betreuren eveneens de pijnlijke besparing. Bron: www.irinadeknop.be
24/02/2011  -  Jong-VLD en kwissen
Gisteren deed het team van Jong-VLD het heel goed in de eerste ronde van de cultuurkwis. Voor de eerste keer strandden we in de top 10 (van de 23 deelnemende ploegen). Zondag 30/1 gaat de 2e ronde door. Wie graag mee kwist en ons team wil versterken is van harte welkom om 19u in zaal Libanon te Peizegem. de finale vindt plaats op 20/2/2011! Wie weet schrijven we geschiedenis ;-)
31/01/2011  -  Koffieklets
Kletsen, roddelen, lachen, gibberen,… met liters koffie, kilo’s taart, grappige animatie en veel vrouwen! Dat zijn de ingrediënten voor de Viavia Koffieklets! Wat mag je verwachten? · Koffie en taart · Grappige sketchkes van BM'ers · verrassingsact · Buffet · Verrassingskado voor iedere deelnemer · Speelhoek voor de kids met begeleiding Praktisch: zondag 13/2/2011 om 13u30 in zaal Harmonie (Stoofstraat – Merchtem) - einde is voorzien omstreeks 18u - leden betalen 12 euro en niet leden 17 euro - frisdranken en bieren aan democratische prijzen - Inschrijven: via www.viaviamerchtem.be of replyen op deze mail voor 11/2/2011 - Overschrijven naar KBC 734-0294526-43 of in de brievenbus van Ella De Neve droppen (Stoofstraat 11a bus 1.2) - Indien je nog geen lid bent, kan dat nog de namiddag zelf.
28/12/2010  -  Nieuwjaarsreceptie voor iedere Merchtemnaar
Vanaf 19u: samen toasten op 2011! 21u: feestelijk vuurwerk gevolgd door partyband LAISSETOMBER, en DJ Joost! Om 2 uur kan er verder gefeest worden in Dibango, Maaldrij, Genot,... Prettige feesten en een schitterend 2011!
27/12/2010  -  Voorzitter Jong-VLD regio Brussel-Halle Vilvoorde
Nationaal heb ik het dan net niet gehaald maar ondertussen ben ik wel verkozen tot voorzitster van Jong-VLD Brussel Halle Vilvoorde. We trachten 2 activiteiten te plannen op jaarbasis en zoveel mogelijk afdelingen in onze regio te mobiliseren, te betrekken en te coachen. Als lid van de kern van het nationaal bestuur kan ik persoonlijk voor de wisselwerking instaan. Na mijn verlof vliegen we er eens met volle moed tegen aan!
26/12/2010  -  Foto's Viavia Knusse winteravond 15/12 staan online op mijn site
5 gezellige workshops die 50 vrouwen voorbereidden op de feesten. Glaasje cava werd aangeboden door Viavia.

Top