Politieke loopbaan


Politiek Alfabet


Armoede: armoede aanpakken doen we in de eerste plaats door meer jobs te creëren. Een job geeft niet alleen een inkomen maar ook zin om televen. Via een job geraken mensen uit hun isolement.

Belastingen: De voorbije 10 jaar heeft OpenVLD de Vlaamse belastingen met maar liefst 8,7 miljard euro verlaagd. Hierdoor wordt er meer koopkracht gecre&#